logo_top
 

Industria din Republica Moldova a înregistrat o creştere cu 4,2% în anul 2017

07.03.2018

Evoluţiile pozitive înregistrate în sectorul agricol, extinderea activităţii investitorilor străini în unele ramuri relativ noi ale industriei au contribuit la creşterea producţiei, se arată într-un comunicat de presă al Ministerul Economiei şi Infrastructurii de la Chişinău.

În ianuarie-noiembrie 2017, industria a înregistrat o creştere cu 4,2%, faţă de perioada similară a anului trecut. Numai în luna noiembrie 2017 aceasta s-a majorat cu 9,5%. Industria prelucrătoare a crescut cu 5,2%, în 11 luni ale anului 2017, impulsionând evoluţia întregului sector industrial. Acestei ramuri îi revine circa 84,3% din volumul total al producţiei industriale.

Industria alimentară, care deţine o pondere de 24,5% din industria prelucrătoare, a înregistrat, în ianuarie-noiembrie 2017, o creştere cu 8,9%. Majorarea volumului producţiei industriei alimentare a fost determinată de creşterile înregistrate la fabricarea sucurilor de fructe şi legume (+78,4%), prelucrarea şi conservarea produselor din carne (+15,2%), fabricarea zahărului şi altor produse alimentare (+21,4%).

Fabricarea băuturilor a crescut cu 8,4%, în 11 luni ale anului trecut. Totodată, au fost înregistrate majorări atât la volumul de distilare, rafinare şi mixare a băuturilor alcoolice (+14,2%), cât şi la volumul producţiei de vinuri din struguri (+8,1%). Această ramură livrează ponderi relativ importante de produse pe pieţele externe: 70% din producţia de vinuri şi circa 50% din producţia alcoolică este exportată. Exporturile de băuturi s-au majorat în perioada respectivă cu 13,3%, ponderea acestora în volumul total al exporturilor fiind de circa 8%.

Industria automotive devine o ramură din ce în ce mai importantă pentru economia naţională. Politicile statului orientate spre atragerea investiţiilor străine directe au contribuit la apariţia acestei ramuri a industriei, care are un impact tot mai mare asupra sectorului industrial şi exporturilor. În perioada ianuarie-noiembrie 2017, noile proiecte investiţionale din cadrul Zonelor Economice Libere au determinat o creştere a producţiei de fire şi cabluri electrice cu 39,3%, influenţând cu 1,6% creşterea indicelui general al producţiei industriale. Astfel, au crescut şi exporturile de această producţie cu 37,1%, deţinând o pondere de circa 14% în total exporturi.

Printre celelalte ramuri ale industriei prelucrătoare, în care se atestă o creştere a volumului de producţie, se evidenţiază: fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (+16,7%), prelucrarea lemnului (+10,9%), articolele din beton (+10%), produsele farmaceutice (+8,5%), fabricarea de produse din minerale nemetalice, inclusiv izolanţi termici (+54,1%), fabricarea îmbrăcămintei (+4,2%), fabricarea mobilei (+1,3%) etc.

Industria extractivă, deşi în luna noiembrie s-a majorat cu circa 26%, cumulativ, în unsprezece luni ale anului 2017, este menţinut trendul negativ (-2,4%). Se observă că stimularea producţiei extractive din ultima perioadă a fost generată de creşterea cererii interne şi externe la unele produse ale industriei extractive (pietriş, nisip, argilă), ca rezultat al revigorării activităţii investiţionale în sectorul construcţiilor, dar şi al creşterii livrărilor pe pieţele externe.

În sectorul energetic, care deţine o pondere de 12% din volumul total al industriei, se înregistrează o stagnare a volumului producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,7%). Volumul producţiei energiei electrice a constituit 754,7 milioane kWh, înregistrând o creştere nesemnificativă de 0,6%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016. Totodată, volumul producţiei energiei termice produse pentru a fi livrată în centrale termice a alcătuit 1,39 milioane de Gcal, în scădere cu 3,3%, iar volumul apei potabile livrată populaţiei a fost de 43,5 milioane m3, cu 3,7% mai puţin decât în 2016.
sursa: tvrmoldova.md